วัสดุในทำเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน (Built-in) จำแนกได้หลายเกรดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้วัสดุ เช่น MDF และปาร์ติเกิ้ลบอร์ด ลักษณะมีอายุการใช้งานและความคงทนน้อย ไม่สามารถทนต่อความชื้นได้ เหมาะสมกับงานต้องการประหยัดงบ จบไว เช่น งานบูธห้างสรรพสินค้า หรืองานจัดแสดงสินค้าชั่วคราว ในส่วนของไม้อัด (ยอดฮิต) จำแนกได้หลายประเภทอีกเช่นเดียวกัน มีทั้งไม้อัดยาง ไม้อัดสัก ราคาแพงกว่า MDF แต่มีความคงทนแข็งแรงมากกว่ามาก ซึ่งส่วนใหญ่งานตกแต่งภายในสถานที่ต่างๆ หรือแม้กระทั่งโรงแรม รีสอร์ท จะใช้ไม้อัดยางเป็นวัสดุในการตกแต่งหลัก ในส่วนของไม้จริง ไม้จริงในที่นี้ไม่ได้หมายถึงไม้อัด แต่คือไม้แผ่นซึ่งผ่ามาจากแยกออกมาเป็นแผ่น หลายหน้า หลายขนาด เช่นไม้ยางพาราหน้า 8" จากที่กล่าวมาทั้งหมด ไม้จริงจะมีราคาสูงกว่าเพื่อนใครเค้า แต่แน่นอนคุณภาพดี แต่ก็มีข้อจำกัด เช่น ไม่เหมาะนำไปทำตู้สูงมาก เหตุเพราะในอนาตคตอาจเกิดอาการไม้บิดตัว คดงอ บางครั้งเราจึงใช้ไม้อัดช่วยในการขึ้นตู้สูงของงานไม้จริง ต่อไปนี้จะเป็นการอธิบายรายละเอียดเรื่องวัสดุ โดยจำแนกเป็นเกรด เพราะส่วนนี้จะมีผลกับราคาและลักษณะการทำงานเป็นอย่างมาก

 

 
ราคาค่ารับเหมาตกแต่งภายใน (Price of interior construction service) เหตุปัจจัยหลายประการทำให้ราคาตู้ Built-in นิยมประเมินราคากันเป็น ราคา / เมตร หรือ ตร.ม. เพราะขั้นตอนการทำทั้งงานโครงไม้ งานไม้ งานสีพ่น กระจก และอุปกรณ์รางเลื่อน และบานพับต่างๆ ทำให้การ จำแนกแบบ การแจงราคาของงานรับเหมาตกแต่งภายในไม่มีราคา กลางในการประเมินเหมือนงานรับเหมาก่อสร้าง เนื่องจากราคาไม้ และวัสดุอื่นๆ ที่ปรับตัวอยู่ตลอด
 
 

 

ราคาตู้สูง 26,000 - 33,000.- / เมตร ราคาตู้เตี้ย (ระดับความสูงไม่เกิน 0.90 ม.) 12,000 - 16,000.- / เมตร ราคาผนังเบาตกแต่ง 5,500 - 7,500.- / ตร.ม.

© 2015  ANONARU Interior Co., Ltd. All rights reserved.