ไม้แต่ละชนิดมีความแตกต่าง ความคิดก็และความต้องการก็เช่นกัน หากไม้ที่ได้รับการเลือกสรรคผ่าน

กระบวนการความคิด เราเชื่อว่า " เฟอร์นิเจอร์แต่ละตัวก็จะสามารถบ่งบอกความเป็นคุณ "

เรามีบริการรับทำเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว เพื่อสำนักงาน โรงแรม บ้านพักอาศัย โชว์รูมท่านสามารถออกแบบรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ให้ตรงกับไลฟ์ซึ่งมีเพียง ชิ้นเดียวหรือจำนวนหนึ่งตามความต้องการ สามารถควบคุมงบประมาณ ให้เป็นไปตามสมควร หรือคำนวณจากงบประมาณที่ตั้งไว้ให้ได้เฟอร์นิเจอร์ ตามต้องการและราคาตามต้องการได้

ทางเรามีฝ่ายให้คำปรึกษาด้านการทำเฟอร์นิเจอร์ ทั้งเรื่องไม้ที่ใช้ การจัด ใช้ในพื้นที่ต่างๆ ที่สมควรโดยมัณฑนากร ที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดให้ท่านได้ เฟอร์นิเจอร์ตามไลฟ์สไตล์พร้อมกับพื้นที่ที่จะจัดวางที่เหมาะสมมากที่สุด

 

 

© 2015  ANONARU Interior Co., Ltd. All rights reserved.

 

Follow ANONARU On